İzmir Geri

  • Mon 7th Jan 2013

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler,artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! ” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot'un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!” diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir” diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan, Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir inci gibi salınan İzmir 8.500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği barındırmaktadır.

İzmir için ucuz uçak biletlerini www.sembilet.com üzerinden en uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Tüm ucuz uçak bileti fiyatlarını tek ekranda görüntüleyerek daha ucuza uçak biletinizi alın tasarruf edin.

İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol olması,Türkiye'nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal-kültürel yapısı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ve  bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur.
 
Coğrafi Bölge :  Ege

İl merkezi        :   İzmir
Yüz ölçümü     :  12.007 km² (4.635,9 m²)
Rakım              :   2 m. (6,56 ft)
İl alan kodu     :   232
İl plaka kodu   :  35

İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin,yaşam tarzlarının,inançların (Müslüman,Hıristiyan,Musevi,Ermeni,Rum vb.) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.
İzmir;Tepekule (Bayraklı),Symrna, Efes,Pergamon (Bergama),Teos (Sığacık),Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa),Allianoi (Yortanlı),Thyrea (Tire),Phokaia (Foça),Kolophon (Değirmendere),Erythrai (Çeşme),Klazomenai (Urla),Metropolis (Torbalı),Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı topraklara ve hâlâ gün yüzüne çıkmamış pek çok uygarlık merkezinin miraslarına sahip binlerce yıllık yerleşim yeridir.
İzmir tarihin her döneminde insan sağlığına hizmet etmiş dünyaca bilinen Agamemnon, Asklepion, Allianoi, Karakoç ve Çeşme-Şifne,Ilıca vb. şifa merkezleri ile günümüzde de özellikle İskandinav ülkelerinden ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine sağlıklı yaşam alternatiflerini sunan ve potansiyeli çok yüksek olan sağlık ve termal turizm merkezidir.
İklimi

Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir'de yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar sokulması  denizsel etkilerin iç kesimler kadar yayılmasına olanak vermektedir.Ancak,il bütününde yükseklik,batı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları,yağış,sıcaklık ve güneş açısından önemli sayılabilecek iklim farklılıklarına da yol açmaktadır.Temmuz-ağustos ayları en sıcak ve ocak-şubat en soğuk aylardır.Kar yağışı yok denecek kadar azdır Sıcak yaz aylarında “imbat” ismi verilen rüzgâr serinlik getirir. Kara ve denizin gece-gündüz arasındaki ısınma ve soğuma farkından meydana gelen bu rüzgâr sadece İzmir'e aittir. Kavurucu yaz günlerinde İzmir’e tatlı bir serinlik getirir.
Bitki Örtüsü
Akdeniz iklim bölgesinde yetişen geniş,sert ve iğne yapraklı,sürekli yeşil kalan,kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar,yaygın doğal bitki örtüsünü oluşturur.Bitki örtüsünde kızılçam,fıstık çamı,karaçam,selvi maki ve zeytin ağaçlarına bol rastlanır.Bağ ve meyve bahçeleri oldukça geniş yer kaplar.Kozak Dağı,Türkiye’nin en büyük çam fıstığı istihsal yerlerinden biridir.
Coğrafya
İzmir ili kuzeyde Madra Dağları ve Balıkesir il sınırı, güneyde Kuşadası Körfezi ve Aydın il sınırı, batıda Çeşme Yarımadası ve kendi adı ile anılan İzmir Körfezi, doğusunda da Manisa il sınırı ile çevrilmiş bir coğrafyaya sahiptir.İzmir ili içinde Ege bölgesinin önemli akarsularından olan Gediz'in aşağı çığırı ile Küçük Menderes ve Bakırçay akış gösterir.Diğerleri sel karakterli küçük akarsulardır.
Gediz Nehri, İç Batı Anadolu'da Murat Dağından doğar.Toplam uzunluğu 400 km.dir. İzmir sınırı içindeki Yamanlar Dağından doğan Kemalpaşa Çayı,Gediz'in en önemli kollarından biridir.Gediz;Manisa Ovası'nın batısında İzmir il sınırına ulaşır,Yamanlar Dağı ile Dumanlı Dağ arasındaki Menemen Boğazı'ndan geçerek Foça'nın güneyinde denize dökülmektedir.
Küçük Menderes, Bozdağlardan doğar.Uzunluğu 124 km'dir. Kendi ismi ile anılan çok bereketli bir ovayı sulayarak Selçuk ilçesinin batısında denize dökülür.Küçük Menderes de bol alüvyon getirdiği için kıyı çizgisini devamlı olarak ilerletmiş, bu yüzden ilk çağların en önemli liman kentlerinden olan Efes,bugün denizden 5-6 km içeride kalmıştır.
Bakırçay, doğuda Ömerdağ, kuzeyde Madra, güneyde Yunt Dağı'ndan gelen kollardan oluşur,128 km uzunluğundadır. Ege Havzası'nın bir parçası olan ve büyük bölümü İzmir il sınırları içerisinde yer alan Bakırçay Havzası'nın en önemli akarsuyudur. Çandarlı Körfezi'nde denize dökülmektedir.
Yeryüzü Şekilleri
İzmir ilinin yeryüzü şekilleri,yakın jeolojik geçmişin bir sonucudur.Doğu-batı doğrultusunda uzanan sıradağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ve akarsu ağızlarındaki birikinti ovaları, yeryüzü şekillerinin ana hatlarını meydana getirirler.İlin en kuzeyinde Madra Dağları bulunur. 1250 metreyi aşan yüksekliğe sahip olan bu dağlar, kuzeyindeki Burhaniye-Havran Ovaları ile güneyindeki Bergama Ovası arasında önemli bir yükselti meydana getirirler. Güneybatıya, Altınova ve Dikili'ye doğru uzanan kolları kıyı yakınlarına kadar ulaşır ve burada alçalarak kıyı düzlüklerine karışır. Madra Dağlarının güneybatı ucu, Bergama batısında Geyiklidağ adı ile anılır.Burada yükseklik 1061 m.'ye ulaşır.
Madra Dağları üzerinde bazı yerler 500-700 m. yüksekliğinde hafif dalgalı düzlükler halindedir. Buralara yayla adı verilir. Fıstık çamı ormanları ile kaplı Kozak Yaylası bunların en bilinenidir. Madra Dağlarının güneyinde Bakırçay Ovası yer alır.Ova genel olarak Soma yakınlarından Çandarlı Körfezi'ne kadar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 60 km. kadardır. Bakırçay ve kollarının getirdiği alüvyonlarla örtülü olan ovanın en fazla genişlediği yer Kınık'ın kuzeyinde bulunur.
Bakırçay Ovasının güneyinde Yunt Dağları yer alır. Bunlar, doğudaki Sultan Dağları ile birleşirler. Akarsu vadileri ile çok parçalanmışlardır. Yunt Dağı, Dumanlı Dağı, bunlarla birleşmiş durumda olan Sultan Dağı ve Çamlıdağ, Bakırçay Ovasının güneyinde kesintisiz dağlık bir alan meydana getirir. Dumanlı Dağın en yüksek noktası 1098 m. dir.
Dumanlı Dağın güneyinde, içine Gediz Nehri'nin yerleşmiş olduğu çöküntü alanı bulunur ve Dumanlı Dağ ile Yamanlar Dağı arasında 10 km. uzunluğunda dar bir boğaz meydana getirir. "Menemen Boğazı" adı verilen bu dik yamaçlı derin vadinin doğusunda Alaşehir'e, hatta Sarıgöl'e kadar Gediz Ovası uzanır.Bu ova, esas itibariyle Manisa ili sınırları içinde kalır. Menemen Boğazı, batıya doğru Emiralem'den itibaren genişler,alçalır, Gediz Deltası'na bitişir. Gediz Nehri, döküldüğü yerde geniş bir delta meydana getirmiştir. Delta düzlüğünün kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 20 km. kadardır. Menemen Ovası ve Gediz Delta Ovası adı verilen bu düzlük, ülkemizin en verimli ovalarından birini teşkil eder.
Yamanlar Dağı genç bir volkan konisidir. Fazla aşınmamıştır. Yamanlar Dağı üzerinde, tektonik kökenli bir kayma sonucunda oluşan çukurluğa Karagöl yerleşmiştir. Yamanlar ve Manisa Dağlarının meydana getirdiği yüksekliğin güneyinde bir çöküntü alanı vardır. Bu çöküntü çukurunun batı kısmı deniz tarafından kaplanmış ve İzmir Körfezi meydana gelmiştir. Körfezin doğusunda, etraftaki yamaçlardan inen akarsuların getirdiği alüvyonların denizi doldurması ile oluşmuş Bornova Ovası, onun doğusunda Kemalpaşa Ovası bulunur. Bornova Ovası ile Kemalpaşa Ovası arasında yüksekliği 250 m. ye kadar çıkan Belkahve Geçidi yer alır.
İzmir Körfezi ve Kemalpaşa Ovası'nın kapladığı çöküntü çukurunun güneyinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan yüksek ve dağlık bir alan ortaya çıkar. Bu dağlara genel olarak Bozdağlar adı verilir. Bozdağlar, doğuda Sarıgöl'ün güneyinden başlar ve Kemalpaşa güneydoğusundaki Karabel Geçidi'ne kadar uzanır. Bozdağlar en yüksek noktaya Birgi'nin kuzeyinde ulaşır.
Burada yükseklik 2159 m.'ye kadar çıkmaktadır. Bozdağlar, kuzeyindeki Gediz Ovası'na ve güneyindeki Küçük Menderes Ovası'na dik yamaçlarla iner. İzmir Körfezi'nin doğusunda yüksekliği 1500 m.'ye kadar çıkan Kemalpaşa Dağları heybetli bir görünüm meydana getirir. İzmir kentinin batısında Çatalkaya (Kızıldağ) yükseltilerinde yamaçlar çok dik, vadiler derin ve dardır. Çatalkaya'dan batıya doğru yükseklikler gittikçe alçalır. Urla'dan Çeşme'ye kadar olan yerlerde 500 m.yi geçen tepelere az rastlanır.
Karaburun Yarımadası'nda bu sıradağlara dikey durumda olan ve kuzeyden güneye doğru uzanan dağlar bulunur. Bu dağların en yüksek olanı, Karaburun ilçe merkezinin güneyinde 1218 m.ye kadar çıkan Akdağdır.
Bozdağların güneyinde Küçük Menderes Ovası yer alır. Üzeri çok verimli alüvyon toprakları ile örtülmüştür. Küçük Menderes Ovası, doğuda hemen hemen Beydağ yerleşim alanından başlar, ortalama 10-15 km. genişlikte, Torbalı ve Selçuk'a kadar uzanır. Küçük Menderes Ovası'nın bazı yerlerine, yerleşme merkezlerinin ismi verilmiştir. (Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk Ovaları gibi).
İzmir ilinin güney sınırı üzerinde Aydın Dağları uzanır. Bunlar Bozdağlar kadar yüksek değildir. En yüksek yeri Cevizli Dağında 1646 m.ye ulaşır. Aydın Dağlarının Küçük Menderes Ovası'na bakan kuzey yamaçları çok diktir.
 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Türkiye'nin yolcu sayısı bakımından 5. büyük havalimanıdır,
2018 verilerine göre 13.425,547 kişi İzmir havalimanını kullanmıştır.
 
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
 
İzmir hakkında notlarımız

Çekirdeğe çiğdem, simide gevrek denen kendine özgü bir şehirdir İzmir. Ne denizi olmasıyla İstanbul’a ne de bir Anadolu şehri olmasıyla Ankara’ya benzer. Yemek kültüründen sosyal yaşantısına, tarihi kimliğinden doğal güzelliklerine kadar bir şehirden beklenen her şeyi farklı bir üslupla ortaya koyar.

İzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü şehridir. 3 milyona yakın nüfusu vardır. Aynı zamanda Ege bölgesinin de en büyük ili olan İzmir’in komşuları güneyde Aydın, kuzeyde Balıkesir ve doğuda Manisa’dır. Batı tarafı ise tamamen denize bakar. İklim olarak Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini barındırır. Yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olduğu toplamda on gün bile görülmez. Yüz güne yakın bir aralıkta ise hava sıcaklığı otuz derecenin üzerindedir. Kendini besleyen bir şehir olarak bilinen İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ulaşamadığı bir başarı sergilemektedir. Şehir kendi yetecek bütün enerjiyi üretebiliyor. İşsizlik oranı ise %6,6 olarak belirlenmiştir. Özellikle yaz aylarında turizmin etkisiyle şehirde hareketlilik artar ve ekonomi yükselen bir grafik ortaya koyar. Bu verilerde kuşkusuz Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarının her yıl bu şehirde yapılması büyük etken sahibidir. Sık sık büyük spor turnuvalarına ev sahipliği yapan İzmir’in dinamik bir spor havası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Karşıyaka ve Göztepe arasındaki tatlı rekabet dillere destandır.

İzmir otelleri gerek yaz turizmi gerek iş turizminden dolayı yerleşmiş bir kültüre sahiptir. En lüks otellerden günübirlik kalabileceğiniz butik otellere kadar geniş bir fiyat ve hizmet aralığında istediğiniz oteli bulabilirsiniz.

İzmir’in kendine has bir yemek kültürü olduğunu söylemiştik. Öncelikle günün herhangi bir saatinde yol üstündeki fırın veya pastanelerde bulabileceğiniz bir hamur işi olan boyozu mutlaka denemelisiniz. Bir Ege klasiği olarak Şevketi Bostan İzmir’de de oldukça yaygındır. Şevketi Bostan aslında köklü bir bitkidir ve pazarlardan kökleri ayrılmış olarak temin edilebiliyor. Bir restoranda yemeğini yiyip de beğenirseniz memlekete dönüşte getirmek için aklınızda bulunsun… Bir diğer meşhur yemek ise İzmir köftedir. Birçok şehrin kendi adıyla nam salmış köftesi vardır. Fakat İzmirlilere göre bu köfte diğerlerinden farklı ve çok daha lezzetlidir. Tercihe göre patates kızartması ve pilav eşliğinde afiyetle yiyebilirsiniz. Bunların haricinde Keşkek, Sura, Kumru ve Zerde İzmir’de bulabileceğiniz yemekler arasında yer alıyor.

Gezilecek yerlere gelince İzmir’in antik uygarlıklara ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Bu sebeple birçok antik tiyatro veya antik kent halen varlığını sürdürmektedir. Bunlardan biri Foça Kybele Açık Hava Tapınağı’dır. Yapım tarihi milattan önce 580 olan bu tapınak antik çağ uygarlıklarının ibadet merkezlerinden biri. Özellikle duvarlarındaki Kybele kabartmalarıyla meşhur olduğunu da şuraya not edelim. Efes antik kent de yine kadim çağlardan bugünlere miras kalmış değerlerimizdendir. Burada bir şehir kurulmasında en büyük etkenin limana sahip olması ve böylece deniz ticareti yapılması olduğu biliniyor. Fakat Menderes çayının alüvyonları burayı kullanılamaz hale getirmiş. Halkın yavaş yavaş burayı terk etmesiyle de ölü bir şehre dönüşmüş.

Osmanlı eserlerinden olan Bergama Ulu Cami 1399 yılında yaptırılmış. Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı caminin adı Bergama ilçesinden geliyor. İzmir şehir merkezinde gezilecek yerlerin başında ise Konak Meydanı geliyor. Özellikle İzmirlilerin iş çıkışlarında ya da okul sonrası çay içip dinlendiği mekânlardan biridir bu meydan. Burada Konak Yalı Camii, hükumet konağı ve İzmir Büyükşehir Belediye binası bulunuyor. Meydanda sıkılıp biraz deniz havası almak isterseniz biraz yürüyerek rıhtıma inebilirsiniz. Deniz demişken İzmirlilerin her fırsatta övünerek anlattığı yerlerden biri de Kordon Boyudur. Kordonda özellikle akşamüstü güneş batarken yürümenin ayrı bir tadı vardır.

İzmir hem büyükşehir hem de Anadolu yaşantısının iç içe geçtiği ender şehirlerden biridir. Bu güzide şehrin sokaklarını gezmek, gevreğinin, boyozunun tadına bakmak, size unutamayacağınız hatıralarla dolu bir tatil yaşatacaktır. 
 
İzmir Adnan Menderes Havaimanı ucuz uçak biletlerini sembilet.com üzerinden en uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

0850 333 1 736 çağrı merkezimizden yada info@sembilet.com mail adresimizden bize ulaşabilir, ucuz uçak bileti ve seyahatlarınızla ilgili yardım alabilirsiniz.