Bilet Kurallari

Kullanım koşulları ve uçuşla ilgili kurallar

Bu web sitesini ve Sembilet.com Mobil Uygulaması’nı (Bundan sonraki bölümlerde "Sembilet.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. Sembilet.com’dan uçak bileti ve sigorta poliçesi de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve Sembilet.com’u söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu sembilet.com, Sembilet.com Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen Sembilet.com’u kullanmaktan vazgeçin. Sembilet.com’u kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

1- GİRİŞ

1.1 Sembilet.com'un sahibi “Sofalıçeşme Caddesi No: 1 Fatih-İstanbul” adresinde ikamet eden Sembilet Turizm Ltd. Şti. ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca " Sembilet.com " olarak anılacaktır) olup, Sembilet.com’da sunulan tüm karşılaştırma ve seyahat hizmetleri Sembilet Turizm Ltd. Şti. tarafından; otel ve uçak bileti hizmetleri Sembilet.com ya da 3. partiler tarafından sağlanmaktadır. Sembilet.com, Sembilet.com’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Sembilet.com’u, Sembilet.com kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Sembilet.com’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Sembilet.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Sembilet.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Sembilet.com’da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Sembilet.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği Sembilet.com hizmetlerinden yararlanan ve Sembilet.com‘a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Sembilet.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, Sembilet.com aracılığıyla yapılan her türlü uçak bileti satış işlemleri ve sigorta poliçesi satışı işlemleri Türsab’a bağlı A sınıfı (Belge No:7906) bir acente olan Sembilet Turizm Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 Sembilet.com‘un sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; Sembilet.com üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

2.1. Sembilet.com: Sembilet.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): Sembilet.com’a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): Sembilet.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Sembilet.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): Sembilet.com ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

3.1 Sembilet.com’da mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Sembilet.com‘daki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Sembilet.com‘daki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Sembilet.com‘da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Sembilet.com, Sembilet.com dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Sembilet.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Sembilet.com‘u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Sembilet.com üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, Sembilet.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Sembilet.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Sembilet.com’a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Sembilet.com’a ve Sembilet.com’un partneri sigorta, uçak, otel hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Sembilet.com’a muvafakat verdiğini, Sembilet.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Sembilet.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sembilet.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3 Sembilet.com dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sembilet.com’un , işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sembilet.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sembilet.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Sembilet.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Sembilet.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Sembilet.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette KULLANICILARLA hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Sembilet.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICILAR, Sembilet.com’a Sembilet.com dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

Sembilet.com, KULLANICILAR tarafından Sembilet.com’a iletilen veya Sembilet.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 KULLANICILAR, Sembilet.com dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Sembilet.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Sembilet.com, Sembilet.com dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sembilet.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu Sembilet.com‘da paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Sembilet.com, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. Sembilet.com bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Sembilet.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Sembilet.com tarafından yapılabilir. Sembilet.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7 Sembilet.com üzerinden, Sembilet.com’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Sembilet.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sembilet.com üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Sembilet.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Sembilet.com, Sembilet.com üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (Sembilet.com’un bağlı şirketleri veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Sembilet.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Sembilet.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. Sembilet.com’un çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde Sembilet.com’da saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.9 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’in 20. Maddesine göre Sembilet.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Sembilet.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

4- ÖZEL KOŞULLAR

A- HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN KURALLAR

4.1 Sembilet.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, IATA’ya 8821824-4, TÜRSAB’a A- 7906 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Sembilet Turizm Ltd, Şti. yani Sembilet.com, tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Sembilet.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Sembilet Turizm Ltd, Şti. yetkilidir.

4.2 Sembilet.com’dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Sembilet.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wifi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da gds tarafından anlık olarak sağlanır ve Sembilet.com bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolları uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

4.3 Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri sadece Visa, Master Card ve American Express Kredi kartları ve banka kartları (debit kart) ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir:
-Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.
- Sembilet.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz.
Sembilet.com, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Sembilet.com biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Sembilet.com bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.4 İptal / İade: Sembilet.com’dan almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları havayolunun kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

4.5 İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan bilgi alınabilir.

4.6 No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına Sembilet.com’a iade edebilir. Biletleme servis ücreti / akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına Sembilet.com’a yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli Sembilet.com’daki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Sembilet.com’dan talep edebilir.

4.7 İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, TC kimlik numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Sembilet.com sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

4.8 Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.

4.9 Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme: Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Sembilet.com’un uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

4.10 Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Sembilet.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

4.11 Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Sembilet.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.12 Sembilet.com, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında web sitesinde ve mobil uygulamasında göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Sembilet.com’un ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Sembilet.com hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, e.posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

B- OTEL REZERVASYONUNA İLİŞKİN KURALLAR:

4.13 Otel Karşılaştırmaya İlişkin Koşullar: Sembilet.com, anlaşmalı olduğu seyahat ve otel arama siteleri aracılığı ile edindiği otel bilgilerini yayınlamaktadır. Bu sitelerde yer alan otel bilgileri, rezervasyon durumu, oda ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ilgili siteler tarafından sağlanmakta olup, Sembilet.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Sembilet.com üzerinden yapılan otel karşılaştırma işlemi sonucu gerçekleşen oda rezervasyonları, buna ilişkin ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler; seyahat ve/veya otel arama sitesi ile kullanıcı arasında akdedilmektedir.

4.14 Konaklama yapılacak otellerin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, yan hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Sembilet.com yalnızca bir yayıncıdır ve seyahat ve/veya otel arama sitesi ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Sembilet.com’dan yönlendirildikten sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Sembilet.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

4.15 Konaklama hizmetinin satın alınması halinde, Kullanıcıların konaklama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, rezervasyon ilkelerine ve politikalarına uygun davranması beklenmektedir. Sembilet.com, otel karşılaştırma servisini sunduktan sonra KULLANICI’yı 3. Parti sitelere yönlendirebileceği gibi, otellerde KULLANICILAR’ın otel rezervasyon ödemesini Sembilet.com üzerinde yapmasını sağlayan servisler de sunmaktadır. Bu durumda da hizmet tamamen KULLANICI ve ilgili otel sağlayıcı olup, tahsilat EAN tarafından gerçekleşmekte, bu hizmetlerle ilgili Sembilet.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Bu Sembilet.com dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sembilet.com’un (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden " Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Sembilet.com’a ait ve/veya Sembilet.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Sembilet.com hizmetlerini, Sembilet.com bilgilerini ve Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Sembilet.com’un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Sembilet.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Sembilet.com’ un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2 İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Sembilet.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Sembilet.com; Sembilet.com hizmetlerine, Sembilet.com bilgilerine, Sembilet.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Sembilet.com ticari markalarına, Sembilet.com ticari görünümüne veya bu Sembilet.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Sembilet.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu kullanım koşulları’nda izin verilen haller dışında Sembilet.com’un telif haklarına tabi çalışmaları’nın herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sembilet.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sembilet.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sembilet.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Sembilet.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Sembilet.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Sembilet.com’a ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Sembilet.com tarafından Sembilet.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini Sembilet.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Sembilet.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Sembilet.com üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Uçuşla İlgili Kurallar

1. Sembilet.com’da bir defada en fazla 7 yolcu (bebek hariç) için rezervasyon ve uçak bilet satış işlemleri yapılabilmektedir.
2 Sembilet.com’da tek başına çocuk için uçak bileti rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ya da 1 altmışbeş yaş üstü veya 1 öğrenci yolcu ile beraber uçak bileti rezervasyonu yapılabilir. Bebek yolcular (0-2 yaş) kucakta seyahat eder, havayolları tarafından bebek biletleri için koltuk ayrılmamaktadır.
3. Sembilet.com’dan yapılan online bilet satın alma işlemleri tüm banka kartları ile yapılabilmektedir ve 3D Secure sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri bankanızdan öğrenebilirsiniz. Satın alma işleminiz sırasında güvenlik nedeni ile sizden bazı bilgiler istenebilir (Bankaların belirlemiş olduğu güvenlik soruları, Bankalara göre değişiklik gösterbilir). Bilet alımını onayladığınızda bilet tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) kartınızdan anlaşmalı yetkili acentemiz tarafından tahsil edilecek ve sistemden çıktısını alabileceğiniz Elektronik Yolcu Bileti düzenlenecektir.
4. Sembilet.com’dan havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu uçak bileti rezervasyonu yapabilir. Rezervasyonlarınızı gerçekleştirirken Havayolu Şirketinin biletleme opsiyonuna mutlaka dikkat ediniz. Bu opsiyonun takibi rezervasyon yapan kişiye aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı daha sonra opsiyon tarih/saatinden önce Sembilet.com’dan satın alabilirsiniz.
5. Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri Havayolları Şirketleri tarafından uygulanan otomatik opsiyon süreleri olup, Sembilet.com’un müdahale hakkı bulunmamaktadır. Opsiyon süresi içerisinde uçak biletinin düzenlenmemesinden Sembilet.com sorumlu tutulamaz.


6. Sembilet.com’dan gerçekleştirilmiş rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir uçak biletinin bir başka isme devredilmesi mümkün değildir.
7. Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan banka kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan banka kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan banka kartının check-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, banka kartının ibraz edilememesi halinde Sembilet.com, yolcunun uçuşu kullanamamasını bahisle iade için başvurması halinde hiç bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
8. Sembilet.com ve biletleme tarafında çalıştığı anlaşmalı acenteleri, müşteri ile havayolu firmaları arasında aracı kurum durumundadır. Bu nedenle uçak bileti satın alınan havayolunun uygulamadaki uçuş kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle uçuş gerçekleştirilememesi durumunda Sembilet.com ya da anlaşmalı acenteleri herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
9. Ödeme yapıldıktan sonra seyahatiniz kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişiklikler ilgili havayolunun kural ve koşulları doğrultusunda işlem görecektir. Kullanıcı, yazılı olan kurallara uymayı ve rezervasyon gerçekleştirdiği ya da bilet satın aldığı yolculara bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi bir durumda oluşacak şikayet ve mağduriyetlerden Sembilet.com’un sorumlu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence